نماینده مدیریت در کیفیت ومعاون آموزشی


::آقای حمیدرضا فدوی
::تولد به سال 1355 و شروع فعالیت آموزش و پرورش به سال 1375
:: کارشناس امور آموزشی
::سابقه فعالیت در مدارسی چون تلاش ،پیام ، فارابی و . . .

Email:Fadavi@ymail.com                       
09122371887

--------------------------------------------------------------
معاون انضباطی
جناب آقای سید مهدی سمایی
تولد به سال 1359 و سابقه فعالیت در مدارسی چون

دبیرستان ملک پور

دبیرستان و راهنمایی جعفری اسلامی

دبیرستان آموزش

دبیرستان حکمت شهرری

------------------------------------------------------------

معاون فرهنگی و پرورشی

 

جناب آقای حسین مهدیزاده 

مسئول رشته علوم انسانی دبیرستان  باقرالعلوم (ع) منطقه 5تهران-مشاور رشته انسانی در مرکز مشاوره دکتر نکویی-مسئول پایه دهم انسانی دبیرستان باقرالعلوم (ع) منطقه 2

 

 
 

   
 مشاور و مسئول برنامه ریزی سال چهارم
 
 
 
 
آقای محمد قدری
تولد به سال 1361 
سابقه فعالیت آموزشی

2سال دبیرستان حکمت
4 سال دبیرستان نمونه دولتی امام صادق (ع)
2
سال دبیرستان دولتی عروج
سوابق تالیف های آموزشی
تالیف کتاب های سوالات طلایی روانشناسی انتشارات گسترش علوم      
ایمیل :    m3_ghadri@yahoo.co
 

------------------------------------------------------------

مسئول تکنولوژیهای آموزشی


::آقای وحید سمنبری


:: تولد به سال 1368 
شروع بکار آموزش و پرورش از سال 1386

مشاور و مسئول پایه دهم ریاضی و تجربی

دبیر درس مبانی کامپیوتر
::رشته تحصیلی
 مهندسی فناوری اطلاعات

Email: VahidSamanbari@yahoo.com

------------------------------------------------------------

 

 

------------------------------------------------------------

معاون اداری

:: آقای حجت الله یوسفی
:: تولد به سال 1331 و شروع بکار آموزش و پرورش 1352
:: لیسانس ادبیات فارسی
:: دارای سابقه مدیریت مدارس بلال حبشی ، جندقی ، میثم و ...
 

مسئول امور مالی و حسابداری

آقای عباس صادقی

تولد به سال 1332 و شروع به فعالیت در آموزش و پرورش از سال 1354

همکار اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

مسئول بازدید مدارس غیر دولتی و آموزشگاها از طرف اداره آموزش و پرورش
 

--------------------------------------------------------------