Top
 
تاریخچه

دبیرستان باقرالعلوم (ع) در سال 1378 به همت آقایان احمد حیدری فروز،ابوالفضل منحصری،سید بابک هاشمی نکو  و با مدیریت آقای دکتر سید بابک هاشمی نکو شروع به کار کرد و از همان ابتدا با هدف تربیت انسانهایی متدین ،علم گرا و منطقی برنامه های آموزشی و پرورشی خود را تنظیم نمود.

سیر پیشرفت و موفقیت های مجموعه باعث شد پس از 3سال علاوه بر تشکیل کلیه پایه ها در دو رشته ریاضی فیزیک و ادبیات و علوم انسانی مقطع پیش دانشگاهی نیز به مجموعه اضافه شود.
از سال 1384 با دعوت از آقای دکتر سید بابک هاشمی نکو برای قبول مسئولیت در اداره آموزش و پرورش ایشان از سمت مدیریت مجموعه کنار رفته و آقای احمد حیدری فروز ضمن قبول مسئولیت فوق بر پایه همان اهداف قبلی و با رویکردی جدید فعالیت های خویش را ادامه دادند.
این مجموعه علاوه بر رعایت استانداردهای آموزشی و پرورشی موفق به در یافت گواهینامه
ISO9001-2000  از موسسه tuv
آلمان در مدیریت کیفیت آموزشی از سال 1384 گردیده است.