چاپ خبر
دبیرستان پسرانه باقرالعلوم (ع) سه‌شنبه, ۲۶ بهمن ۱۳۹۵
جلسه مشاوره با حضور مهندس مصیبی
با توجه به ضرورت مشاوره تخصصی و حرفه ای و صلاح دید مسئول آموزش دبیرستان به روال سال های گذشته جلسات مشاوره تخصصی با حضور اساتید برتر در نیمسال دوم برگزار میگردد.
جلسه اول روز چهارشنبه 20 بهمن با حضور مشاور ارشد قلم چی مهندس مصیبی برگزار گردید.
با توجه به ضرورت مشاوره تخصصی و حرفه ای و صلاح دید مسئول آموزش دبیرستان به روال سال های گذشته جلسات مشاوره تخصصی با حضور اساتید برتر در نیمسال دوم برگزار میگردد.
جلسه اول روز چهارشنبه 20 بهمن با حضور مشاور ارشد قلم چی مهندس مصیبی برگزار گردید.
انتهای پیام/.