چاپ خبر
دبیرستان پسرانه باقرالعلوم (ع) یکشنبه, ۰۷ آبان ۱۳۹۶
برگزاری جلسه دبیران
با توجه به لزوم هماهنگی و انسجام در پیش برد فعالیت های آموزشی و پرورشی در سال تحصیلی جدید جلسه دبیران با هدف هماهنگی امور اجرایی و شنیدن نقطه نظرات همکاران دبیر برگزار گردید.
با توجه به لزوم هماهنگی و انسجام در پیش برد فعالیت های آموزشی و پرورشی در سال تحصیلی جدید جلسه دبیران با هدف هماهنگی امور اجرایی و شنیدن نقطه نظرات همکاران دبیر برگزار گردید.
انتهای پیام/.