چاپ خبر
دبیرستان پسرانه باقرالعلوم (ع) یکشنبه, ۰۷ آبان ۱۳۹۶
لیگ دانش آموزی تلاش
لیگ فوتبال با عنوان کاپ تلاش در سال جاری تحصیلی برگزار میگردد . دانش آموزان جهت ثبت نام و شرایط حضور در مسابقات به مسئولین پایه مراجعه نمایند.
لیگ فوتبال با عنوان کاپ تلاش در سال جاری تحصیلی برگزار میگردد . دانش آموزان جهت ثبت نام و شرایط حضور در مسابقات به مسئولین پایه مراجعه نمایند.
انتهای پیام/.