چاپ خبر
دبیرستان پسرانه باقرالعلوم (ع) یکشنبه, ۰۷ آبان ۱۳۹۶
امتحانات کلاسی دوره اول
با هدف برگزاری دوره ای جامع از دروس تدریس شده در تابستان و همچنین عدم تداخل در امتحانات کلاسی دبیران برنامه امتحانات کلاسی دوره اول به دانش آموزان ارائه گیدید.
با هدف برگزاری دوره ای جامع از دروس تدریس شده در تابستان و همچنین عدم تداخل در امتحانات کلاسی دبیران برنامه امتحانات کلاسی دوره اول به دانش آموزان ارائه گیدید.
انتهای پیام/.