چاپ خبر
دبیرستان پسرانه باقرالعلوم (ع) یکشنبه, ۰۷ آبان ۱۳۹۶
برگزاری آزمون های تستی گزینه دو و مرآت
با هماهنگی انجام شده و لزوم محک جدی دانش آموزان از نظر شرکت در آزمون های تستی برای دانش آموزان سال دهم آزمون های تستی مرات و برای دانش آموزان سال یازدهم گزینه دو برنامه ریزی گردیده است .
با هماهنگی انجام شده و لزوم محک جدی دانش آموزان از نظر شرکت در آزمون های تستی برای دانش آموزان سال دهم آزمون های تستی مرات و برای دانش آموزان سال یازدهم گزینه دو برنامه ریزی گردیده است .
انتهای پیام/.