چاپ خبر
دبیرستان پسرانه باقرالعلوم (ع) دوشنبه, ۲۶ فروردین ۱۳۹۸
بررسی مجازی وضعیت آموزشی دانش آموزان
با توجه به نزدیک شدن به ایام امتحانات مستمر دوم سال 1399 و لزوم بررسی و برطرف نمودن نقاط ضعف آموزشی دانش آموزان جلسات مشاوره فردی و برنامه ریزی آموزشی بصورت مجازی در در این ایام توسط مسئولین آموزشی پایه انجام میگردد.
با توجه به نزدیک شدن به ایام امتحانات مستمر دوم سال 1399 و لزوم بررسی و برطرف نمودن نقاط ضعف آموزشی دانش آموزان جلسات مشاوره فردی و برنامه ریزی آموزشی بصورت مجازی در در این ایام توسط مسئولین آموزشی پایه انجام میگردد.
انتهای پیام/.